„łączy nas energia”

 

Opracowujemy Instrukcje Eksploatacji Urządzeń Energetycznych – szczegóły w zakładce Aktualności.

Oraz organizujemy szkolenia i egzaminy kwalifikacji energetycznych wg grup i zakresu poniżej:

E – Eksploatacyjne do obsługi urządzeń i wykonywania instalacji
D – Dozorowe do nadzorowania prac innych oraz odbierania wykonanych prac i kontroli instalacji

G1- grupa elektryczna

Uprawnienia elektryczne między innymi dla osób zajmujących się obsługą lub montażem urządzeń, instalacji elektrycznych niskiego lub wysokiego napięcia (> 1000 V), instalacji fotowoltaicznych, urządzeń kontrolnych, pomiarowych, zabezpieczeń elektrycznych, sterowania lub automatyki wykorzystywanej w instalacjach elektrycznych

 

G2 – grupa cieplna

Uprawnienia cieplne między innymi dla osób zajmujących się obsługą lub montażem urządzeń i instalacji grzewczych oraz chłodniczych (wentylacja, klimatyzacja), urządzeń kontrolnych, pomiarowych, zabezpieczeń termicznych, sterowania i automatyki wykorzystywanej w instalacjach cieplnych oraz dla palaczy kotłów

G3- gazowe

Uprawnienia gazowe między innymi dla osób zajmujących się obsługą lub montażem urządzeń i instalacji gazu ziemnego lub LPG , do magazynowania paliw, urządzeń kontrolnych, pomiarowych, zabezpieczenia gazowego oraz sterowania i automatyki wykorzystywanej w instalacjach gazowych

Masz pytanie, skontaktuj się z nami 

Tel. +48 519 061 631