NASZA OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

 

Oferujemy Państwowe Uprawnienia Energetyczne tzw. SEP-owskie dla Firm i osób prywatnych.

Posiadamy własną komisję kwalifikacyjną zarejestrowaną w Urzędzie Regulacji Energetyki (gwarancja spójności kursu i egzaminu).

! Gwarantowana zdawalność lub nie pobieramy opłat.

 

G1 – Elektryczne do 1 kV i powyżej 1000 Wolt oraz Pomiarowe

 1. urządzenia produkujące prąd przyłączone do elektrycznej sieci krajowej (np. fotowoltaika)
 2. instalacje elektryczne i urządzenia do 1000 Volt
 3. instalacje elektryczne i urządzenia powyżej 1000 Volt
 4. agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. elektryczne urządzenia grzewcze
 6. elektryczne urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (publiczne)
 8. elektryczna sieć tramwajowe lub kolejowe
 9. elektryczne urządzenia stosowane w strefach zagrożonych wybuchem
 10. urządzenia do kontroli pomiarów instalacji elektrycznych oraz automatyka i zabezpieczenia urządzeń i instalacji elektrycznych

 

G2 – Cieplne do kotłów, klimatyzacji, wentylacji.

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy
 7. sprężarki i instalacje sprężonego powietrza oraz gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw
 9. piece przemysłowe
 10. urządzenia do kontroli i pomiarów ciepła oraz urządzenia regulacji instalacji cieplnych

G3 – Gazowe do niskich i wysokich ciśnień gazu ziemnego oraz LPG

 1. urządzenia do produkcji paliwa gazowego
 2. urządzenia do uzdatniania gazu, rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie
 3. urządzenia do magazynowania gazu i paliw
 4. sieci gazowe o ciśnieniu do 5 bar (gazociągi, stacje gazowe)
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu ponad 5 bar (gazociągi, stacje gazowe)
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu do 5 kPa
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu ponad 5kPa
 8. przemysłowe odbiorniki gazu powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura do kontroli i pomiaru gazu, urządzenia sterowania sieci i instalacji

E – Eksploatacyjne (do obsługi i wykonywania prac i instalacji)
D – Dozorowe (do nadzorowania prac innych oraz odbierania wykonanych prac i kontroli instalacji – wymaganych np. prawem budowlanym).

 Kurs zakończony Państwowym Egzaminem i wydaniem uprawnień w formie książeczki.
Cena jednego egzaminu to 260 zł (wg obowiązujących przepisów § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).

 Uprawnienia w poniższych punktach można uzyskać w zakresie takich czynności jak:

 • obsługa
 • konserwacja
 • remont
 • montaż
 • kontrola i pomiary

 

Szczegóły na temat kwalifikacja wg wymagań prawnych znajdziesz na stronie rządowej pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030890828

 

Masz pytanie, skontaktuj się z nami 

Tel. +48 519 061 631